Dịch vụ

1. Trình độ chuyên môn kỹ thuật

1. Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đối với mỗi công trình/dự án khác nhau lại đòi hỏi quy mô khác nhau, kỹ thuật thi công và kinh nghiệm...
2. Thời gian thi công xây dựng

2. Thời gian thi công xây dựng

Bên cạnh yếu tố trình độ chuyên môn và kỹ thuật, chủ đầu tư phải cân nhắc thêm cả tiến độ thực...
3. Giá thành thi công xây dựng

3. Giá thành thi công xây dựng

Không phải nhà thầu nào đưa cho bạn một bản dự toán thi công tiết kiệm hơn sẽ là một nhà thầu thi công...
4. Đảm bảo an toàn lao động

4. Đảm bảo an toàn lao động

Ngoài vấn đề liên quan đến chất lượng công trình cũng như hiệu quả kinh tế, đơn vị thi công xây dựng...